Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja ecorecove veb stranice usklađeni su sa uslovima korišćenja propisanim od strane kompanije CRH, kojoj ecorec pripada.  

CRH ("mi") objavljuje stranice  ("veb sajt").

Molimo da pažljivo pročitate naše uslove korišćenja s obzirom da će tokom korišćenja veb sajta od Vas biti traženo da se obavežete na njihovo poštovanje. Mi rezervišemo pravo na izmenu uslova korišćenja u svakom trenutku i svaku izmenu ćemo ovde objaviti. Savetujemo Vam redovnu proveru uslova korišćenja s obzirom da će se smatrati da ste prihvatili izmene ukoliko nastavite sa korišćenjem veb sajta nakon obaveštenja.

Informacije na veb sajtu objavljujemo mi, ili kada se posebeno naglasi, određena treća lica. Mi vodimo računa i sprovodimo mere predostrožnosti da bismo osigurali tačnost informacija objavljenih na našem veb sajtu  i vršimo njihovo redovno ažuriranje , ali ne možemo garantovati njihovu tačnost, međutim  možemo vršiti njihovu izmenu u bilo kom trenutku bez prethodne najave.

MI OBJAVLJUJEMO VEB SAJT U  "VIĐENOM STANJU" BEZ DAVANJA GARANCIJA BILO KOJE VRSTE , IZRAŽENE ILI NAGOVEŠTENE , KOJE SE ODNOSE NA RAD NAŠEG SAJTA, TAČNOST INFORMACIJA ILI  PROIZVODA ILI USLUGA PRIKAZANIH NA SAJTU  (U ONOJ MERI U KOJOJ TAKVE GARANCIJE MOGU BITI ISKLJUČENE OD STRANE SVAKOG RELEVANTNOG ZAKONA) TE NITI MI, NITI CRH NE MOŽEMO SNOSITI  ODGOVORNOST ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU KOJA MOŽE BITI REZULTAT KORIŠĆENJA NAŠEG SAJTA KAO POSLEDICA BILO KAKVE NEISPRAVNOSTI  ILI PROPUSTA U INFORMACIJAMA KOJE  VEB SAJT MOŽE SADRŽATI.

Informacije sa veb sajta ne predstavljaju poziv za investiranje u akcije, niti bilo koji drugi proizvod ili usluge ili slično poslovanje vezano za iste, niti su poziv na sklapanje ugovora sa kompanijom CRH ili bilo kojom drugom kompanijom. Pružene informacije ne mogu biti osnova za bilo kakvu investicionu odluku.

Dosadašnje performanse kompanije CRH ili bilo koje druge kompanije sa veb sajta ne mogu biti pokazatelj njihove buduće performanse. Cena akcija i prihoda koji se od njih ostvaruje može porasti ili opasti te investitori ne mogu nadoknaditi početni investirani iznos.  

Pozivanje na bilo koji proizvod ili uslugu koju CRH ili neka druga kompanija pruža ili može pružiti, ne može se smatrati obećanjem da će takav proizvod ili usluga biti dostupna u svakom trenutku. Izmene ili unapređenje takvih proizvoda ili usluga mogu biti načinjene u svakom trenutku bez prethodne najave.

Ove stranice su zaštićene autorskim pravima čiji je vlasnik CRH. CRH poseduje autorska prava koja obuhvataju sadržaj objavljen na veb-sajtu osim kada je drugačije naznačeno na osnovu vlasničkog dokumenta  trećeg lica. Slike, trgovačke marke i brendovi su takodje zaštićeni ostalim zakonima o intelektualnoj svojini te se ne mogu reprodukovati ili preuzeti na bilo koji način bez pismenog odobrenja njihovih vlasnika.  Osim ako ne postoji posebna zabrana koja može biti objavljena na bilo kojoj strani, dozvoljeno Vam je pravljenje štampane kopije delova veb-sajta za ličnu upotrebu pod uslovom da je uz svaku kopiju priključen relevantan vlasnički dokument ili izjava o odricanju od odgovornosti.Svaka druga upotreba je zabranjena. Jasno je naznačeno koje sadržaje i informacije objavljuju  treća lica  a ne CRH. Mi objavljujemo ovakav sadržaj u primljenom stanju i ne snosimo odgovornost za njegovu tačnost ili pravovremenost. Morate preduzeti odgovarajuće korake u cilju verifikacije ovakvih informacija pre postupanja na osnovu njih.

Mi ne snosimo odgovornost za sadržaj ili veb-sajt sa koga ste pristupili našem veb-sajtu ili sa kojim se možete povezati hipervezom sa našeg veb-sajta niti se možemo smatrati odgovornim za bilo kakav gubitak ili štetu pretrpljenu usled korišćenja nekog drugog sajta sa koga ili prema kome  ste ostvarili hipervezu.

Ovi uslovi korišćenja su regulisani zakonima Irske i Vi ste saglasni da irski sudovi imaju eksluzivnu jurisdikciju u slučaju spora. U slučaju da nadležni sud ustanovi da je neki  od uslova korišćenja nevažeći , nezakonit ili neprimenljiv, tada će takav uslov biti izuzet od ostalih uslova koji ostaju  na snazi u skladu sa zakonom.

 

 

 

 

Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept