Informativno napomena vezana za obradu ličnih podataka (politika privatnosti)
ecorec Srbija d.o.o. prikuplja lične podatke, koje posetioci, kupci i/ili druge osobe dobrovoljno daju putem veb stranice ili na drugi način. Ovi podaci se koriste u predviđene svrhe  a naročito u svrhu medjusobne komunikacije, reklamiranja, marketinga, obrade prijava za posao, kreiranje baza podataka i publikacija, u okviru kompanije CRH (Srbija) d.o.o. ili u okviru CRH grupe širom sveta.

Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept