Rešenja za opštine

Blisko sarađujemo sa opštinama na izradi pametnih rešenja vezanih za problem otpada. Od opština uzimamo otpad koji se ne može reciklirati sa linija za sortiranje, sortirani opštinski otpad,  rasuti otpad iz domaćinstava, tekstil i drugo. 
Uobičajen metod rešavanja problema opštinskog otpada, u isto vreme i najmanje usklađen sa očuvanjem životne sredine, je njegovo odlaganje na deponijama. Najmanje ekološki jer više od polovine ovog otpada se može dodatno upotrebiti. U kompaniji e
corec Srbija, nudimo Vam društveno i ekološki najprihvatljivije rešenje za rukovanje otpadom a to je obnavljanje energije otpada. Mi tretiramo i prerađujemo otpad u goriva nastala od otpada, koja se dalje koriste u cementim pećima zajedno sa tradicinonalnim vrstama goriva. Ovaj proizvodni metod se zasniva na principu ne-rezidualne tehnologije i kao takav pruža brojne benefite u očuvanju životne sredine.    

 

Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept