Rešenja za kompanije koje se bave upravljanjem otpadom 

Kompanije za upravljanje otpadom su naši važni partneri. Garantujemo im delotvorno i ekološki ispravno odlaganje otpada kao i dovoljne kapacitete i visok nivo obnavljanja. Na našoj  platformi u Popovcu obrađujemo preostale frakcije sortiranog otpada. Takođe, efikasno obnavljamo otpad sličan opštinskom otpadu, mešanu industrijsku  plastiku  i sličan čvrsti otpad. Možemo da iskoristimo otpad koji potiče iz različitih industrijskih procesa kao na primer, leteći pepeo, šljaku, itd.  

Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept