Hijerarhija u upravljanju otpadom Koprocesuiranje

Koprocesuiranje

U slučajevima kada ne postoji mogućnost recikliranja otpada, hijerarhija u upravljanju otpadom nalaže primenu koprocesuiranja kao društveno i ekološki najodgovornijeg metoda za upravljanje otpadom. Koprocesuiranje podrazumeva upotrebu otpada umesto goriva i sirovina neophodnih za proizvodni proces u postrojenjima kao što su cemente peći i druge energentski intenzivne industrije. Koprocesuiranjem se otpad potpuno uništava, dok se istovremeno obnavljaju njegova ugrađena energija i mineralni sastojci, pri čemu se prirodni resursi ne ugrožavaju a emisija gasova koji dovode do pojave efekta staklene baste se smanjuje.

Ključni činioci zbog kojih treba razmotriti koprocesuiranje

Koprocesuiranje u cementnim pećima  

  • Koprocesuiranje u cementnim pećima na visokim temperaturama  (većim od  2500 stepeni Faranhajta ili  1370 stepeni Celzijusa)  omogućava potpuno termalno uništenje otpada.
  • Prilikom koprocesuiranja u cementnim pećima, obnovljena energija smanjuje potrebu za korišćenjem fosilnih goriva potrebnih za rad cementnih peći ; obnovljeni sadržaj mineralnih sastojaka se integriše u cement, smanjujući količinu čistih sirovina koje se obrađuju radi inkluzije u cement. Na ovaj način se čuvaju prirodni resursi i pomaže smanjenje intenziteta emisije CO2.
  • Prilikom koprocesuiranja u cementnim pećima, fina krečnjačka prašina zadržava teške metale; ove materije se ne izbacuju u atmosferu nego se u potpunosti, na bezbedan način inkorporiraju u proizvod.
  • Dugo vreme zadržavanja omogućava potpuno uništenje složenih ugljovodonika .
  • Tokom koprocesuiranja u cementnim pećima ne proizvodi se dodatni otpad.

Dobrobit koja proizilazi iz koprocesuiranja

 

  • Kompanije – koprocesuiranje obezbeđuje potpuno termalno uništenje otpada; umanjuje se korporativna odgovornost kao i rizik po korporativnu reputaciju ; pomaže  u smislu napora koje kompanija ulaže u cilju poboljšane usaglašenosti sa propisima.
  • Društvo – koprocesuiranjem se smanjuje količina sirovog otpada koji se odlaže na deponijama u okruženju ; pomaže se očuvanje izvora energije za buduće generacije; stvaraju se nova radna mesta.
  • Prirodna sredina – koprocesuiranjem se smanjuje količina prirodnih resursa koji se uzimaju iz zemlje ; smanjuje se intenzitet emisije CO2 iz postrojenja koja koriste kao gorivo otpad dobijen koprocesuiranjem ; smanjuje se emisija metana na deponijama; smanjuje se mogućnost zagađenja zemljišta i vode zahvaljujući manjem odlaganju materijala na deponijama. 
 
Our webpage uses cookies to optimize the website's services for our visitors. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.
Accept
Accept